Μαρία Μπουγιατιώτη


Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1974. Παρακολούθησε μαθήματα Αγιογραφίας για 4 χρόνια στο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών Campus Arts & Sciences (Campus Praxis) με τον αγιογράφο Νίκο Κώστογλου. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το ελεύθερο σχέδιο-χρώμα κοντά στον ζωγράφο Μιχάλη Βελούδιο. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με την αγιογραφία, τη ζωγραφική και με εικαστικές παρουσιάσεις για παιδιά. Τα τελευταία χρόνια παρακολούθησε μαθήματα τροχού και τεχνολογίας κεραμικής με την Κική Γεροντάκη. Διατηρεί κοινό εργαστήριο με τον γλύπτη και σύντροφό της Γιώργο Γκοτσόπουλο στον Κάλαμο Αττικής.

She was born in Athens, in May 1974. She attended a four-year course on icon painting at the independent study centre “Campus Arts & Sciences (Campus Praxis)” with the icon painter Nicos Kostoglou. At the same time, she studied free hand drawing-colour with the painter Michalis Veloudios. She has worked as an icon painter and a painter and has organised fine arts presentations for children. In the last few years, she attended courses on pottery wheel and technology in ceramics with Kiki Gerontaki. She has an atelier with her partner, sculptor George Gotsopoulos in Kalamos, Attiki.