Γιώργος Γκοτσόπουλος


Γεννήθηκα τον Ιούνιο του 1971 στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκα για κάποια χρόνια κυρίως στον τομέα της λογιστικής. Διδάχτηκα κεραμική-γλυπτική στο εργαστήριο“Κεραμικές Μορφές’’ της Μαριλένας Μιχοπούλου και, αργότερα, τεχνολογία κεραμικής με τον Μένανδρο Παπαδόπουλο. Δημιουργώ κεραμικά γλυπτά έχοντας πάντα ως ζητούμενο την αρμονία, την καθαρότητα των γραμμών και την ανάδειξη-διατήρηση της δικής μου αισθητικής και αλήθειας. Τα σχήματα, τα χρώματα και οι υφές της φύσης αποτελούσαν πάντα διαρκή πηγή έμπνευσης και αναζήτησης.Η διαδικασία δημιουργίας ενός γλυπτού συνήθως ξεκινά από μια πολύ γενική ιδέα που έχω μέσα στο μυαλό μου. Υπάρχουν, όμως, και φορές που ξεκινάω χωρίς να έχω τίποτα, στηριζόμενος απόλυτα στο ένστικτο και στον πηλό, που σχεδόν πάντα οδηγεί τα χέρια μου. Καθώς δουλεύω, νέες σκέψεις έρχονται να συμπληρώσουν ή και να ανατρέψουν την αρχική ιδέα, προερχόμενες κάποιες φορές από τα λάθη μου ή ακόμα και την τύχη. Το τελικό αποτέλεσμα πολλές φορές με εκπλήσσει, όταν φέρνω στο μυαλό μου τα στάδια από τα οποία πέρασε μέχρι να ολοκληρωθεί ένα έργο. Δουλεύω κυρίως με πηλούς stoneware σε θερμοκρασίες 1200-1240C.
Σήμερα ζω και δημιουργώ στο δικό μου χώρο στον Κάλαμο Αττικής.
Συμμετοχή σε εκθέσεις

- 46η ,48η ,51η ,52η Πανελλήνιες Εκθέσεις Καλλιτεχνικής Κεραμικής
- 8η Έκθεση Κεραμικής με τίτλο ‘’Σύγχρονοι Κεραμίστες 2008’’, Διεθνές Κέντρο Κεραμικής στο Μαλάκι Πηλίου
- Έκθεση Σύγχρονης Κεραμικής, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων2012
- 3ο Ανοιχτό Εργαστήρι Γλυπτικής - Καλαμάτα Αύγουστος 2016
- 4η Έκθεση Κεραμικής - Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών 20/5/2017-10/7/2017


I was born in June 1971, at Katochi, Aetoloakarnania. I studied in the Athens University of Economics and Business and worked for some years mostly as an accountant. I studied ceramic sculpture at Marilena Michopoulou’s ‘Ceramic Forms' atelier and, later, ceramic technology with Menandros Papadopoulos. I create ceramic sculptures always seeking harmony, clarity of line and to accentuate my personal aesthetic and truth. The shapes, colours and textures of nature have been a permanent source of inspiration and personal quest. I work with stoneware clay at temperatures of 1200-1240°C.
When creating a sculpture, the process usually begins with a very rough idea in my mind. But, there are times when I start without having anything concrete in mind and just relying on instinct and on clay which almost always guides my hands. When working, fresh thoughts come and complement or even overturn the initial idea – sometimes emanating from my mistakes or just by chance. Often, the final result surprises me, when the different phases a piece has been through until it was completed come to mind.
Today, I live and create in my own studio at Kalamos, Attiki.
Participation in exhibitions

- 46th, 48th, 51st, 52nd Panhellenic Exhibitions of Ceramic Art
- 8th Ceramics Exhibition entitled "Contemporary Ceramic Artists 2008", at the International Centre of Ceramics and Contemporary Ceramics Art in Malaki, Pilio
- Contemporary Ceramics Exhibition, Municipality of Athens Arts Centre, 2012.
- 3rd open sculpture workshop - Kalamata, August 2016
- 4th Ceramics Exhibition - Archaeological Museum of Delphi 20/5/2017-10/7/2017